? lpl夏季赛2020赛程
BASIN A?IKLAMASI

lpl夏季赛2020赛程

?
BASIN A?IKLAMASI

Bakanl???m?z Destek Hizmetleri Genel M d r  ?smail ?olak'?n TBMM Alt Komisyonundaki de?erlendirmeleriyle ilgili bas?na yans?yan "18.5 Milyon ??renciye ?cretsiz Yemek" ba?l?kl? haberlerle ilgili a?a??daki a??klaman?n yap?lmas?na gerek duyulmu?tur.?
?
?cretsiz okul yeme?i ta??mal? e?itim kapsam?ndaki ??rencilerimize sunulmaktad?r. TBMM Alt Komisyonuna uygulama s recinin devam? konusunda bilgi veren Milli E?itim Bakanl??? Destek Hizmetleri Genel M d r  ?smail ?olak,  cretsiz okul yeme?i uygulamas?n?n kapsam?n?n geni?letilerek 'ihtiya? sahibi ??rencilerimizin yo?un oldu?u b?lgelerde de uygulanmas? y?n nde ?al??malar yap?ld???n?' ve b t?e imkanlar? do?rultusunda ?n m zdeki e?itim ??retim y?l?na yeti?tirmeyi hedeflediklerini ifade etmi?tir.?
?
?cretsiz okul yeme?i uygulamas?n?n 2020 - 2021 e?itim ??retim y?l?ndan itibaren  lke genelindeki t m okullarda uygulanaca?? y?n ndeki haberler, ger?e?i yans?tmamaktad?r.??
?
Kamuoyunun bilgisine sayg?yla duyurulur.

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

lpl夏季赛2020赛程 | 下一页