? lpl场次统计
BAKAN SEL?UK, T?M ?OCUKLARI TEMS?LEN ATAT?RK'?N HUZURUNDA

lpl场次统计

Mill? E?itim Bakan? Ziya Sel?uk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? kutlamalar? kapsam?nda An?tkabir'i ziyaret etti. Koronavir s tedbirleri nedeniyle An?tkabir'de olamayan b t n ?ocuklar? temsilen Atat rk' n mozolesine ?elenk b?rakan Sel?uk, An?tkabir ?zel defterini "?ocuklara arma?an etti?iniz ve bug nlerde evlerinde kalan, ama y rekleri huzurunuzda bizimle atan yavrular?m?z?n bu anlaml? g n n  b y k bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kay?ts?z ?arts?z millete verildi?i ve 100. ?eref y?l?na kavu?tu?umuz bu g n  bizlere arma?an etti?iniz i?in size derin ? kranlar?m?z? sunuyoruz." diyerek imzalad?.
?
Mill? E?itim Bakan? Ziya Sel?uk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? dolay?s?yla An?tkabir'i ziyaret etti.
?
Bakan Sel?uk ve beraberindekiler, k?rm?z?-beyaz karanfillerden olu?an ?elengin arkas?nda Aslanl? Yol'dan y r yerek Atat rk' n mozolesine geldi.
?
Bakan Sel?uk'un, ?elengi mozoleye b?rakmas?n?n ard?ndan sayg? duru?unda bulunuldu ard?ndan ?stiklal Mar?? okundu.
?
Daha sonra Misak-? Milli Kulesi'nde An?tkabir ?zel defterini imzalayan Sel?uk, deftere ?unlar? yazd?:?
?
"Aziz Atat rk, T rkiye B y k Millet Meclisi'nin kurulu?unun 100. y?l d?n m nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram?'n?n co?kusunu payla?mak ve bu anlaml? g n n gururunu ya?amak i?in huzurunuzday?z.?
?
Vatan?n kurtulu? m cadelesini vakur duru?uyla y?neten, 'Gazi Meclis' unvan?na sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda g?sterdi?i azim ve kararl?l??? d nyaya ilan etmi?, birlik ve beraberli?imizin timsali olmu?, milli iradenin tek?m l n  do?rudan  stlenmi?tir. Bug n n ?ocuklar?n?, yar?nlar?m?z? in?a edecek nesillerimiz olarak g?r yoruz.
?
Her bir ?ocu?umuzun ya?am?na dokunmak i?in var g c m zle, gece g nd z demeden ?al???yoruz. Bu bilin?le evlatlar?m?z?, milli ve manevi de?erlerine ba?l?, evrensel de?erlere a??k, ?a??na y?n verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri h r, vicdan? h r, irfan? h r nesiller olarak yeti?tirmek i?in b y k u?ra?lar veriyoruz. ?lkemizi muas?r medeniyetler seviyesinin  st ne ??karmak i?in elimizden gelen gayreti g?steriyoruz.
?
?ocuklara arma?an etti?iniz ve bug nlerde evlerinde kalan, ama y rekleri huzurunuzda bizimle atan yavrular?m?z?n bu anlaml? g n n  b y k bir gururla kutluyoruz. H?kimiyetin kay?ts?z ?arts?z millete verildi?i ve 100. ?eref y?l?na kavu?tu?umuz bu g n  bizlere arma?an etti?iniz i?in size derin ? kranlar?m?z? sunuyoruz. Ruhunuz ?ad olsun."

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

lpl场次统计 | 下一页